De behandelingen gebeuren steeds na afspraak en kunnen, indien het nodig is, aan huis gebeuren. Wij werken bij voorkeur op voorschrift van uw arts en zorgen steeds voor een verslag van uw behandeling. Het team van therapeuten is deels geconventioneerd en deels gedeconventioneerd.

Praktisch

Alles wat je moet weten

AFSPRAAK MAKEN

Nuttige info

U kan uw afspraak telefonisch maken of via het contactformulier. Wij streven ernaar uw behandeling binnen de 2 werkdagen te starten en houden rekening met eventuele uren van voorkeur.
We trachten steeds onze behandeling op tijd te starten, zodat u niet lang hoeft te wachten. Gelieve er rekening mee te houden dat uw eventuele laattijdigheid de  normale behandelingsduur van  +/- 30 min kan inkorten.
Een gemiste afspraak wordt, indien niet ten minste 24u vooraf verwittigd, zonder uitzondering aangerekend. 

Gelieve bij uw eerste afspraak het volgende mee te brengen:

  • uw voorschrift van de arts
  • een klevertje van uw mutualiteit (mag u reeds op de achterzijde van het voorschrift kleven)
  • uw paspoort
  • eventuele verslagen van de arts, medische beeldvorming, ontslagformulier,…
  • uw gegevens van de verzekering in het kader van een arbeidsongeval
  • de gegevens van uw eventuele bewindvoerder of assistent (OCMW)
  • een grote en kleine handdoek

FINANCIEEL

Contant of per overschrijving

U kan de prestaties cash of per overschrijving betalen en ontvangt uw getuigschriften (voor de mutualiteit) na ontvangst van betaling. Er wordt een tussentijdse rekening gemaakt bij langdurige behandelingen na 10 tot 15 beurten. Alle therapeuten zijn sinds 01/01/2023 gedeconventioneerd en een behandelingssessie bij hen kost    € 32,00, een sessie van +/- 45 min. (lymfedrainage) kost € 48,00 en sessie van +/- één uur kost € 64,00. Voor een huisbezoek betaalt u € 35,00 en de standaard verplaatsingsvergoeding van € 1,13.
Bij patiënten met een verhoogde tegemoetkoming wordt het RIZIV-tarief wel behouden.
Vraag uw therapeut gerust om bijkomende inlichting. Alle info van tarifering vindt u op https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_kinesitherapeuten_20230101.pdf
of kan u navragen aan uw mutualiteit.

Uw persoonlijke opleg wordt gerekend in uw maximumfactuur. Het supplement dat uw therapeut rekent, wordt niet gerekend in uw maximumfactuur. Door een discriminatie in terugbetaling kan uw mutualiteit ervoor kiezen om de terugbetaling bij gedeconventioneerde therapeuten met 25% te verminderen. Hierdoor wordt uw maximumfactuur wel eerder bereikt en ontvangt u een volledige terugbetaling, met uitzondering van het supplement dat gerekend wordt door uw gedeconventioneerde therapeut.

Bij de opstart van een courante behandeling wordt een toeslag voor het opstarten van een dossier gerekend (€ 7,00) en bij een E-, Fa - of Fb-pathologie wordt een jaarlijks of éénmalig schriftelijk verslag aan de arts gerekend (€ 30,65).  Deze toeslagen worden integraal terugbetaald door uw mutualiteit, weliswaar rekening houdend met de eventuele discriminatie in terugbetaling.

Bij arbeidsongevallen wordt de rekening niet langer rechtstreeks aan de verzekering bezorgd.  Er worden getuigschriften opgemaakt die u aanvankelijk persoonlijk betaalt en nadien kan terugvorderen van de verzekering. Gelieve er rekening mee te houden dat het supplement dat gerekend wordt door de gedeconventioneerde therapeuten mogelijk niet zal vergoed worden door de verzekeringsinstelling. Dit hangt af van uw maatschappij en/of polis.

Wij werken standaard niet via derdebetalersregeling, maar indien u zich in een financiële noodsituatie bevindt, kan dit uitzonderlijk toch toegepast worden. De persoonlijke opleg betaalt u cash of per overschrijving. Gelieve er rekening mee te houden dat u nadien nog een bijkomende opleg kan ontvangen indien uw mutualiteit minder betaalt dan voorzien.

De praktijk is erkend door Defensie.