KINESITHERAPIE EN REVALIDATIE

De klassieke kinesitherapie en revalidatie na uw letsel of operatie. Hierbij wordt steeds getracht uw pijnklachten en/of functiebeperkingen weg te werken door mobilisaties, massage, oefentherapie, e.d.


Team: BjornIlkeFilipJonasLarissaSeppeLinnSimon

NEUROLOGISCHE REVALIDATIE

De specifieke aanpak van neurologische aandoeningen waarbij er steeds gestreefd wordt naar een maximale recuperatie. De behandeling gebeurt bij voorkeur aan huis om de zelfredzaamheid in de specifieke thuissituatie te vergroten of te behouden.


Team: JonasBjornIlkeFilipLarissaSeppeLinnSimon

GERIATRISCHE KINESITHERAPIE

De specifieke behandeling van de oudere waarbij steeds gestreefd wordt naar het behoud of vergroten van de zelfredzaamheid. De nadruk ligt hier voornamelijk op het vlot en stabiel stappen (gangrevalidatie) en het veilig uitvoeren van de dagelijkse activiteiten (in & uit bed, de trap nemen , in & uit de auto, e.d.). De behandeling gebeurt bij voorkeur aan huis.

Team: BjornIlkeJonasFilipLarissaSeppeLinnSimon

SPORTKINESITHERAPIE EN –REVALIDATIE

De behandeling en revalidatie bij de sporter gebeurt telkens met aandacht voor de specifieke bewegingen en belastingen eigen aan zijn/haar sport. Naast de behandeling van het acute letsel worden er steeds oefeningen aangeleerd ter preventie van nieuwe letsels.


Team: BjornFilipSeppeSimonLarissa

ADEMHALINGSKINESITHERAPIE

De specifieke behandeling van ademhalingsklachten bij volwassenen en kinderen. Hierbij wordt vooral gewerkt via autogene drainage (Chevaillier)  en ventilatietechnieken (Postiaux). Tevens behandeling bij klachten van hyperventilatie (cfr. relaxatietherapie).

Team: BjornLinnJonasSimon

MANUELE THERAPIE

De diepere behandeling van gewrichten en spieren om een onevenwicht in de structuur van het lichaam aan te pakken. De behandeling verloopt steeds op een pijnvrije, zachte manier en wordt vaak gecombineerd met klassieke behandelingsmethodes (massage, warmtetherapie, mobilisatie,…).

Team: LarissaSimonSeppe

LYMFEDRAINAGE

Een soort zachte massage waarbij een gestoorde vochtcirculatie in het lichaam wordt behandeld. Door de specifieke handgrepen wordt de lokale vochtophoping sneller weggewerkt. De therapie wordt vooral gegeven in combinatie met compressietherapie en oefentherapie. Deze behandeling wordt toegepast bij lymfoedeem, veneus oedeem en lipoedeem. De zwelling kan optreden thv het aangezicht (na kaakchirurgie, esthetische chirurgie,...), de benen (vaak veneuze oorzaak of na gynaecologische ingreep), de armen en de borsten (vaak na borstoperatie) en de genitaliën. Volgende technieken worden toegepast: Vodder en Belgrado.

Team: BjornIlke

PRE -EN POSTNATALE KINESITHERAPIE

De voorbereiding van de zwangere vrouw naar de bevalling toe en de behandeling om het herstel na de bevalling te versnellen, met specifieke aandacht voor buik –en bekkenbodemspieren.

Team: Linn

LITTEKENTHERAPIE

De specifieke behandeling van littekens  en brandwonden met bijzondere aandacht voor het soepel houden van de huid en het behouden van de beweeglijkheid.

Team: BjornLinn

FIBROMYALGIE / CVS / PIJN

De behandeling van de specifieke pijnklachten, eigen aan de patiënt met fibromyalgie, CVS of niet te verklaren pijn. De pijnstillende behandeling bestaat hier voornamelijk uit massage, warmte – of koudetherapie en eventueel elektrotherapie.

Team: BjornLinn

RELAXATIETHERAPIE

Een rustige behandeling waarbij er voornamelijk een bewustwording gebeurt van het lichaam, met verzachting van specifieke pijnklachten of ongemakken. Bij hyperventilatie of paniekaanvallen wordt een methode aangeleerd om via de ademhaling de situatie onder controle te houden.

Team: Bjorn

MYOFASCIALE THERAPIE

Deze therapie wordt voornamelijk gezien als een aanvulling van de klassieke behandeling. Hierbij wordt het verkeerd functioneren van de spier behandeld door het aandrukken of prikken van reflexpunten in de spier.

Team: FilipSeppeLarissaSimon

THERAPIE BIJ KAAKGEWRICHTSLIJDEN

De behandeling van het kaakgewricht gebeurt vaak op voorschrift van de tandarts of stomatoloog en richt zich voornamelijk op het herstellen van gestoorde kaakbewegingen. Er worden tevens preventieve oefeningen aangeleerd om nieuwe problemen te vermijden.

Team: Bjorn